Program

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.

SPOTKANIE 1 i 2

TEMAT: BIOpaliwo – produkt naturalny

Tematy przygotowanych prezentacji:

1. CZYM SĄ BIOPALIWA?

a) Wyjaśnione zostanie pojęcie BIOpaliw - BIOpaliwa są to paliwa uzyskane drogą przetworzenia produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

b) Podział BIOpaliw- ze względu na stan skupienia BIOpaliwa dzielimy na stałe, ciekłe i gazowe. BIOpaliwa stałe -zaliczamy do nich między innymi słomę w postaci bel, kostek albo brykietów, granulat trocinowy lub słomiany - tzw. pelet, drewno, a także różne inne przetworzone odpady roślinne. BIOpaliwa ciekłe- otrzymywane są w drodze fermentacji alkoholowej węglowodanów, fermentacji butylowej biomasy, bądź z estryfikacji olejów roślinnych. BIOpaliwa gazowe - powstają w wyniku fermentacji beztlenowej odpadów rolniczej produkcji zwierzęcej na przykład obornika. BIOpaliwa to wszystkie paliwa otrzymywane z BIOmasy (szczątków organicznych lub produktów przemiany materii roślin lub zwierząt, np. krowiego nawozu).

2. PO CO I Z CZEGO PRODUKUJEMY BIOPALIWA Wyjaśniony zostanie fakt, iż dzięki zastosowaniu BIOpaliw możliwe jest zmniejszenie importu i zużycia ropy, co wpływa korzystnie nie tylko na gospodarkę kraju, ale również ma znaczenie dla ekologii. Spalanie BIOmasy nie powoduje bowiem emisji tak dużej ilości szkodliwych związków chemicznych, jak to ma miejsce podczas spalania innych paliw (nie produkuje się dwutlenku siarki, węglowodorów aromatycznych). Ilość wyemitowanego dwutlenku węgla jest również mniejsza, ponieważ wydzielający się przy spalaniu BIOmasy CO2 został wcześniej w niej uwięziony w procesie fotosyntezy.

3. i 4. JAK WYTWARZA SIĘ BIOPALIWA Przedstawione zostaną technologie, możliwości oraz sposoby wytwarzania BIOpaliw. Ich właściwości fizykochemiczne oraz możliwości wykorzystywania BIOpaliw płynnych w pojazdach z silnikami diesla .

5. JAK DZIAŁA BIOGAZOWNIA W prezentacji zostaną przedstawione podstawowe założenia funkcjonowania BIOgazowni, „czy jest to opłacalne” i jakie są jej możliwości. BIOgazownia stanowi możliwość nie tylko pozyskania energii, ale również jest szansą do zmniejszenia ilości odpadów organicznych, które stanowią duży problem przy produkcji żywności oraz przy zagospodarowaniu odpadów z oczyszczalni ścieków.

POKAZY DOŚWIADCZEŃ NAUKOWYCH Podczas spotkania przeprowadzone zostaną doświadczenia z fizyki i chemii, które pozwolą zrozumieć zagadnienia merytorycznie związane z tematyką spotkania. Przykładowe doświadczenia:

1. ILE ENERGII SKRYWAJĄ DARY NATURY - jak za pomocą owocu orzecha włoskiego zagotować wodę? Doświadczenie tłumaczy czym jest kaloryczność i wartość opałowa - właściwości substancji będące cenną wskazówką przy wyborze materiału, który chcemy użyć jako paliwo. Dodatkowo uczestnikom spotkania zostanie przedstawiona tabela zawierająca informacje o kaloryczności różnych rodzajów paliw konwencjonalnych i BIOpaliw. Na jej podstawie będzie można porównać, jak dużo potrzeba danego paliwa żeby uzyskać określoną ilość energii.

2. ENERGIA UKRYTA W KRYSZTALE Doświadczenie z użyciem materiałów służących do wyrobu paliwa rakietowego. Tłumaczy ono pojęcia: inicjator reakcji, szybkość reakcji, katalizator. W doświadczeniu z naczynia z bezbarwnym roztworem, po wrzuceniu kryształu silnego utleniacza, wydobywa się olbrzymia ilość pary wodnej i tlenu. W eksperymencie ukazane zostanie, że nawet niewielka ilość danego związku chemicznego w odpowiednich warunkach fizykochemicznych może przyspieszyć dana reakcję. Podobnym katalizatorem reakcji spalania jest dodatek BIOkomponentów (np. BIOetanolu, BIOmatanolu), które poprawiają jakość paliw (zmniejszenie emisji spalin, wyższa liczba oktanów) spalanych w silnikach. 

3. PŁONĄCY ŻEL Doświadczenie opisuje czym jest stan skupienia oraz rozpuszczalność substancji. Pokazuje, że wiele cieczy spotykanych w życiu codziennym składa się z różnych składników, które mają określone właściwości w danychw warunkach. W doświadczeniu tym bezbarwny roztwór zamienia się w różową galaretkę, która po podpaleniu płonie żółtym płomieniem. W eksperymencie jednym z odczynników jest produkt fermentacji, który wykorzystuje się do produkcji BIOetanolu. Doświadczenie ukazuje jak energetycznym komponentem są BIOpaliwa. Dodatkowo przedstawione zostanie spalanie czystego etanolu – uczestnicy będą mogli porównywać różnice pomiędzy spalonymi paliwami (różnica kolorów płomienia).

4. SILNIK PAROWY Doświadczenie pokazuje w jaki sposób działa silnik parowy - jak prosta może być jego konstrukcja oraz w jaki sposób można go wykorzystać. Podczas eksperymentu odbiorcy dowiedzą się, że do wytworzenia energii, która zasili urządzenie można użyć różnych materiałów, które ulegają spalaniu. Uwaga zostanie zwrócona na fakt, iż skoro tak wiele substancji może zostać zastosowane jako paliwo, to warto wybrać te, które są bardziej ekologiczne.

5. PALIWA BARDZIEJ I MNIEJ PRZYJAZNE ŚRODOWISKU W doświadczeniu przedstawione zostaną różne paliwa ciekłe i ich rozpuszczalność w wodzie. Doświadczenie będzie wprowadzeniem do eksperymentów realizowanych przez młodzież w domu.

SPOTKANIE 3

TEMATY: 1. Rośliny energetyczne oraz 2. Biomateriały – dlaczego „BIO” może być lepsze

Tematy przygotowanych prezentacji:

1. Przegląd i zastosowanie roślin energetycznych

2. Uprawa roślin energetycznych na przykładzie rzepaku Zaprezentowane zostaną prace rolnicze, konieczne do uzyskania wysokich plonów roślin energetycznych na przykładzie rzepaku. Wysiew rzepaku, który zapewni optymalizacje plonu zależy od wielu czynników. Istotne jest zarówno przygotowanie roli, odpowiedni dobór terminu zasiewu, właściwa ilość nasion na jednostkę powierzchni gruntu, a także specyficzny dla warunków danego siedliska rozstaw rzędów. Na część z tych czynników mamy wpływ, ale niektóre są niezależne od nas. W wykładzie przedstawione zostaną również metody oraz technologie żniw i pozyskania nasion oleistych. W zależności od powierzchni pola, z którego zbiera się rzepak stosuje się różne metody zbioru. Jeśli mamy do czynienia z małymi polami, zbiera się rośliny z całej powierzchni na tzw. okółkę z pomocą kombajnu. Na większych polach zbiory odbywają się systemem zagonowym, uwzględniając kolejność dojrzewania roślin.

3. BIOmateriały – dlaczego „BIO” może być lepsze W prezentacji przedstawione zostaną BIOmateriały wykorzystywane w coraz to szerszych dziedzinach życia. Zaprezentujemy zastosowanie BIOkomponentów w medycynie, przemyśle spożywczym, transportowym oraz chemicznym. BIOkomponenty to także zupełnie nowe zastosowania w informatyce, jak np. komputer wykorzystujący DNA lub RNA - materiał genetyczny - do zapisu informacji ("dysk" DNA wielkości główki od szpilki może pomieścić ok. 1 TB informacji) .

POKAZY DOŚWIADCZEŃ NAUKOWYCH BIOpolimery są wokół nas:

 

  1. Izolacja DNA z cebuli Doświadczenie pokazuje izolację DNA z produktu pochodzenia roślinnego. Eksperyment pokazuje, że każdy organizm żywy składa się z materiału genetycznego, związku chemicznego który decyduje czym i kim jesteśmy. W prezentowanym doświadczeniu uczestnicy sami będą mogli zaobserwować nici DNA wyizolowanego z cebuli - niezwykle cennego BIOkomponentu.
  2. Co to jest polimer Polimery to związki chemiczne o bardzo długich łańcuchach, które zbudowane są z powtarzających się fragmentów zwanych merami. Zazwyczaj uzyskuje się je z produktów uzyskanych przy rafinacji ropy naftowej. Doświadczenie pokazuje w jaki sposób powstają polimery, o tym że można zaobserwować je również w produktach naturalnych, np. w mleku. Następnie przedstawione zostanie zastosowanie wytworzonego BIOpolimeru (faktyczne i nieco oderwane od rzeczywistości, aby pobudzić twórczość odbiorców).
  3. Zdrowe zęby, czyli jak się robi plomby W doświadczeniu zostanie pokazane uczestnikom, jak z produktów naturalnych robi się plomby używane w stomatologii. Poruszone zostanie zagadnienie strącenia substancji, hydrofobowość i hydrofilowość - właściwości związków decydujące o tym czy są one rozpuszczalne w wodzie czy też nie.

SPOTKANIE 4

TEMAT: Żywność ekologiczna i BIOkomponenty używane w ochronie środowiska

Tematy przygotowanych prezentacji:

1. Żywność ekologiczna, czyli jaka?

W prezentacji przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące żywności ekologicznej: czym ona jest i jakie wymogi musi spełniać. W ostatnich latach stała się niezwykle modna, ale czy „ekologiczna” znaczy lepsza. Coraz więcej produktów zawiera informacje, że jest "BIO" aktywny, naturalny, itd. Ile dodatków BIOkomponentów w żywności polepsza ich jakość. Wykład ma zwiększyć wiedzę konsumentów, tak aby bardziej świadomie dokonywali codziennych wyborów, np. podczas zakupu żywności. Po wykładzie przewidziany jest poczęstunek uczestników spotkania słodyczami ekologicznymi.

2. Wykorzystanie organizmów żywych do oczyszczania wody i ścieków

Prezentacja będzie skupiała się na porównaniu tradycyjnych metod oczyszczania wody i ścieków z metodami opartymi na zastosowaniu żywych organizmów (głównie bakterii) do rozkładu zanieczyszczeń. BIOkomponenty dają niezwykle obiecujące możliwości zastosowania w polepszeniu jakości wód zarówno w zbiornikach wodnych używanych do celów przemysłowych jak i rekreacyjnych.

3. Wykorzystanie BIOkomponentów do rekultywacji gleb

Gleba jest niezwykle ważnym elementem każdego ekosystemu. Od jej jakości zależy rozwój biocenozy na danym obszarze. Niestety na terenach wykorzystywanych przemysłowo, gleby są bardzo często zdegradowane. Rekultywacja gleb jest bardzo trudna i kosztowna. Wykorzystanie BIOkomponentów w rekultywacji i bioremediacji jest obiecującą metodą polepszenia jakości gleb. Oprócz prezentacji podsumowane zostaną obserwacje dzieci dotyczące eksperymentu domowego.

POKAZY DOŚWIADCZEŃ NAUKOWYCH
1. Produkt produktowi nierówny - sprawdzenie czy producenci nas nie oszukują Doświadczenie pokazuje, że często mniej znane produkty mogą zostać zafałszowane przez producenta w celu podniesienia ich wartości estetycznych. Eksperyment zaprezentowany zostanie na przykładzie mleka, do którego dość powszechnie dodaje się niewielką ilość skrobi, w celu uzyskania „bielszej” bieli.

2. Rozpoznanie produktów ekologicznych Uczestnicy dostaną do degustacji warzywa, które pochodzą ze sklepu z żywnością ekologiczną oraz z supermarketu. Ich zadaniem będzie rozpoznanie warzywa ekologicznego. W CZASIE KAŻDEGO SPOTKANIA ODBĘDZIE SIĘ KRÓTKA WYCIECZKA DO ODPOWIEDNIEGO LABORATORIUM GDZIE ZAPREZENTOWANA ZOSTANIE APARATURA DO PRODUKCJI BIOKOMPOMENTÓW (produkcji BIOpaliw, BIOmateriałów medycznych, BIOremediacji). DOŚWIADCZENIE REALIZOWANE PRZEZ MŁODZIEŻ W DOMU Podczas trwania projektu uczestnicy Klubu Młodego Naukowca przeprowadzać będą doświadczenie polegające na fizykochemicznych obserwacjach BIOpaliw. Doświadczenie będzie polegało na obserwacji parowania składników z różnych rodzajów paliw: BIOdiesla, benzyny, oleju napędowego, BIOetanolu oraz wody z dodatkiem poszczególnych paliw. Każdy otrzyma naczynie z podziałką miarową, butelkę z danym roztworem paliwa (paliw), sól (różne grupy otrzymają inną sól), mieszadełko, przedmiot na którym (nie) będzie osadzała się sól, materiał do przykrycia naczynia oraz dzienniczek obserwacji. W dzienniku dzieci wraz z rodzicami lub nauczycielami zapisywać będą codziennie wyniki ich obserwacji, tj. temperaturę pomieszczenia, w którym znajdować się będzie naczynie, czy zlewka narażona jest na wibracje, czy ubyło roztworu (jeśli tak to ile) z naczynia, czy zmienił się kolor. Każde dziecko otrzyma do obserwacji po dwa roztwory. Celem obserwacji i przeprowadzonego przez dzieci doświadczenia jest wysnucie przez nich wniosków, które spośród paliw są bardziej ekologiczne.