O kampanii

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Projekt dotyczy wielopłaszczyznowej i wielokierunkowej edukacji ekologicznej i przyrodniczej w obszarze BIOkomponentów, technologii przyjaznych środowisku naturalnemu, podnoszących świadomość i kształtujących pozytywny wizerunek instytucji zajmujących się ochroną środowiska.

 • CELE GŁÓWNE projektu to zwiększenie świadomości ekologicznej, wiedzy i akceptowalności BIOpaliw w społeczeństwie, poprzez przekaz informacji, promocję, edukację, jak również zastosowanie nowoczesnej techniki IT.
 • STRESZCZENIE PROJEKTU Przedstawiony projekt programu działań na lata 2010-2011 zawiera szereg środków przekazu i kształtowania postaw ekologicznych. Można wśród nich znaleźć m.in.:
 1. INTERNETOWA GRA KOMPUTEROWA „EKOBOY” Założeniem gry jest zaciekawienie oraz zapoznanie dzieci i młodzieży z tematyką związaną z produkcją, wytwarzaniem oraz z przetwarzaniem BIOkomponentów. Zastosowanie narzędzia edukacyjnego i jego dystrybucja poprzez Internet, sprawi że będzie można z niego korzystać za pomocą każdego komputera podłączonego do sieci. Na końcu gry przeprowadzony zostanie ewaluacyjny quiz weryfikujący poziom wiedzy osiągnięty przez użytkownika.
   
 2. TABLICE EDUKACYJNE „ZIELONA ENERGIA” Komplet 4 tablic edukacyjnych przybliżał będzie w sposób bardzo przystępny i rzetelny tematykę BIOkomponentów, z uwzględnieniem czterech sfer tematycznych zawierających informacje na temat: wytwarzania oraz wykorzystywania BIOpaliw, zasad działania BIOgazowni, wytwarzania energii z BIOmasy oraz najnowszych technologii związanych z BIOenergetyką. Każda z tablic będzie zawierała przedstawione w atrakcyjny sposób treści merytoryczne związane z ich tytułową tematyką. Tablice opatrzone zostaną zdjęciami i rysunkami umożliwiającymi bardziej obrazowe zrozumienie danego tematu. Poprzez możliwość zawieszenia w miejscach publicznych tablice będą mogły trwale oddziaływać na szerokie spektrum odbiorców.
   
 3. VADEMECUM „Postaw na ZIELONĄ ENERGIĘ” Vademecum zawierał kompendium wiedzy na temat BIOpaliw i BIOkomponentów. Znajduką się w nim informacje na temat znaczenia ich wykorzystania w rozwoju cywilizacyjnym, sposobu (technik) przetwarzania BIOmasy na tzw. zieloną energię, jak i celów związanych z ochroną środowiska. Wydawnictwo jest opatrzone zdjęciami i rysunkami poglądowymi wpływającymi na wyobraźnię odbiorców, jest „abecadłem” dla uczniów i studentów biorących udział w kampanii oraz pozostałych osób chcących dowiedzieć się czegoś więcej na temat BIOkomponentów.
   
 4. ”PIOTRUŚ” – edukacyjna gra karciana dla najmłodszych Gra przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Poszczególne „pary” kart zawierają grafikę obrazującą rośliny energetyczne oraz oleiste.
   
 5. KLUB MŁODEGO NAUKOWCA W ramach szkoleń przeprowadzone zostaną cztery spotkania (jedno na kwartał) na temat BIOkomponentów dla młodzieży. Ponadto spotkania te połączone będą z eksperymentami biotechnologicznymi i elektrochemicznymi. Uczestnicy szkoleń w trakcie trwania całego programu będą prowadzić proste doświadczenia fizykochemiczne związane z pozyskiwaniem energii z BIOpaliw. Na każde ze spotkań zostanie opracowany autorski program oraz doświadczenia i pokazy chemiczne. Opracowane zostaną również instrukcje, opisy doświadczeń fizykochemicznych oraz dzienniczek laboratoryjny dla młodzieży. Nauczyciele - opiekunowie otrzymają płyty CD, na których będą się znajdowały materiały edukacyjne - filmy, gra, prezentacje dotyczące BIOpaliw i BIOkomponentów, opisy doświadczeń i konspekty przykładowych zajęć, które można przeprowadzić z młodzieżą. Doświadczenia i pokazy chemiczne będą odbywać się w Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Prowadzić je będą absolwenci wydziału.
   
 6. „WARSZTATY EKOLOGICZNE” (dla dzieci i młodzieży) Zostaną zorganizowane dwa turnusy „Warsztatów ekologicznych” dla dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, gimnazjum) w formie 7 dniowych szkoleń poświęconych ochronie środowiska – w 2011 roku. Warsztaty poświęcone zostaną tematyce BIOpaliw i BIOkomponentów. Organizowane przez nas „Warsztaty ekologiczne” to sprawdzona i wyjątkowa forma edukacji prośrodowiskowej połączonej z zabawą i rekreacją. Warsztaty (2 warsztaty x 60 osób) prowadzą wykwalifikowani specjaliści posiadający również kwalifikacje do opieki pedagogicznej nad dziećmi, którzy w trakcie ich trwania realizują szereg wycieczek tematycznych, prelekcji, gier i zabaw warsztatowych oraz wiele quizów i konkursów poświęconej tematyce BIOpaliw i BIOkomponentów. Warsztaty te to umiejętna forma edukacji ekologicznej połączonej ze zmianą klimatu oraz praktycznym poznawaniem zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, rokrocznie ze wskazaniem na wiodący temat. Udział w warsztatach będzie częściowo odpłatny co wiązać się będzie z transportem uczestników, częściowo z pobytem (wyżywienie i nocleg), obsługą medyczną, nagrodami w quizach i konkursach.
   
 7. KONKURS - „BIOpaliwa dobre czy złe” Konkurs „BIOpaliwa dobre czy złe?” będzie zwieńczeniem kampanii informacyjno - promocyjnej "BIOkomponenty a ŚRODOWISKO". Pozwoli na ocenę skutku jaki kampania wywarła na uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Celem będzie także popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska, kształtowanie świadomości oraz postaw proekologicznych wśród młodzieży i wzrost odpowiedzialności młodzieży za stan środowiska.
   
 8. KONFERENCJA „BIOkomponenty a ŚRODOWISKO” Ogólnopolska Konferencja „BIOkomponenty a ŚRODOWISKO” będzie miała na celu przekazanie rzetelnych informacji na temat korzyści płynących ze stosowania BIOkomponentów i promowanie ich pozytywnego postrzegania przez społeczeństwo. Uczestnicy dowiedzą się czym dokładnie są BIOkomponenty i BIOpaliwa, w jaki sposób są pozyskiwane, jak ich produkcja i stosowanie oddziałuje na środowisko w porównaniu do paliw tradycyjnych oraz jak ich używanie wpływa na eksploatację maszyn.
   
 9. FILMY EDUKACYJNE Celem jest produkcja cyklu dwóch filmów edukacyjnych przedstawiających technologie związane z BIOkomponentami. Zaprezentowane zostaną dwa zakłady związane z pozyskiwaniem, wytwarzaniem oraz przetwarzaniem BIOkomponentów. Zostanie przedstawiony proces technologiczny oraz cele działania zakładów. W celu uatrakcyjnienia scen, linie technologiczne będą wzbogacone animacjami 2d i 3d. Filmy zaznajomią odbiorcę i przybliża mu w przystępny sposób procesy technologiczne. Cały materiał będzie wzbogacony tekstem lektora oraz fragmentami wywiadów pracowników zakładu, ekspertów oraz innych osób wspomagających właściwe przedstawienie zagadnienia.